Esmase juhiloa hind kujuneb nii:
Tervisetõend 20
Koolituse hind  
Algastme õppemaks  207 
Sõidutunnid automaatkäigukastiga autoga (28 sõidutundi, a' 45 min) 672
Riigilõivud   
Esmane juhiluba + riiklik teooriaeksam 46
Riiklik sõidueksam  26 
   
Juhiloa hind kujuneb nii:    
Lõppastme koolitus (libedasõit ja praktikum Pärnus)  98* 
Riigilõiv   
Juhiluba 20
   
Muud teenused:  
Lisasõidu tund automaatkäigukastiga autoga (a' 45 min)  24
Sõidutund juhendajaga (õpilase autoga, a' 45 min) 15
Jätkuõpe  60

Hind ei sisalda transporti Pärnusse
Hind alates ...............
    Algastme õppemaks sisaldab: teooria õppematerjale 59€, esmaabi koolitust 36€ , libeda- ja pimedasõidu koolitust 98€, eksamiauto renti 14€
   Sõidutundide eest on võimalik tasuda osade kaupa