Esmase juhiloa hind kujuneb nii:
Tervisetõend 20
Koolituse hind  
Algastme õppemaks  206 
Sõidutunnid automaatkäigukastiga autoga (28 sõidutundi, a' 45 min) 784
Riigilõivud   
Esmane juhiluba + riiklik teooriaeksam 46
Riiklik sõidueksam  26 
   
Juhiloa hind kujuneb nii:    
Lõppastme koolitus (libedasõit ja praktikum Pärnus)  98* 
Riigilõiv   
Juhiluba 20
   
Muud teenused:  
Lisasõidu tund (a' 45 min)  30
Sõidutund juhendajaga (õpilase autoga, a' 45 min) 15
Jätkuõpe (2 sõidutundi, a' 45 min) 60
Täiendõpe automaatkäigukastilt manuaalkäigukastile (2 sõidutundi, a' 45 min) 60

Hind ei sisalda transporti Pärnusse
Hind alates ....................
    Algastme õppemaks sisaldab: teooria õppematerjale 58€, esmaabi koolitust 36€ , libeda- ja pimedasõidu koolitust 98€, eksamiauto renti 14€
   Sõidutundide eest on võimalik tasuda osade kaupa